Campamento Pintor Laxeiro


As inscricións e todas as dúbidas, serán atendidas de forma persoal por monitoras e a coordinadora do campamento, cun correo directo ou nun número de teléfono.

DETALLES CAMPAMENTO
HORARIO DE 8.00 A 16h.
– Chegada grupo matinal ata 9.30h.
– Inicio actividades 9.30 a 14h.
– Servizo recollida e fiambreira ata 16h

Data: 24 XUÑO (ÚLTIMO DÍA LECTIVO) ata o 2 de agosto(para cerrar semana y mes) Septiembre del 2 al 10

Monitores e monitoras, con experiencia non só na nosa empresa, senón no mundo do lecer infantil, con titulacións en lecer e tempo libre á vez de titulacións en distintas disciplinas en ámbito de educación e especialidades.

Cun cronograma semanal, levaremos a cabo dinámicas variadas, diferentes coa semana e a súa temática, e desenvolvendo entre todos escearios distintos con relación á temática.
Cada grupo (segundo idade) contará cos seus monitores, con ese fío condutor e en relación cos demais grupos realizaranse as súas propias dinámicas, xogos e obradoiros.
Os espazos que necesitaremos, zona interior, e exterior, baño en ambalas zoas ou preto dos dous espazos, para poder facer dinámicas de movemento e separación de grupos por ter o volume de nenos que se teñen na solicitude.

TEMÁTICA, anos 90! : Distintas disciplinas, musica, personaxes, debuxos e xogos populares, os de sempre que nos fixeron a todos moi felices. Todas as semanas teremos uns debuxos como protagonistas e mostraremos e xogaremos coma eles, tamén faremos,cociña, baile, deportes, gyncanas…

O material que se utiliza, sempre que se poida será co pensamento ecolóxico de Reciclar e Reutilizar. Excursións, 2 en bus, e outras pola zona andando xa que a situación do centro permite facer varias saídas próximas.

Seguimos moi implicadas en temas de igualdade, e sempre teremos actividades de perspectiva de xénero, para todos os grupos.

En caso de ser a empresa seleccionada para a execución do campamento, presentarase o cronograma coa temática, programación e detalle de dinámicas para a vosa aprobación.

Materiais para o desenvolvemento das actividades.
Materiais para a realización de talleres.
Seguros sociais, impostos, seguros de responsabilidade civil., seguro de accidentes persoais para todos os nenos e nenas.
Excursión en autobús, 2 durante o campamento- incluído na tarifa.
Visitas especialistas de temáticas.

Monitores con experiencia e debidamente uniformados para ser localizados en todo momento polos nenos. Detalle programación . Autorizacións, permisos e protección datos facilitadas por nós ás familias. Envío do formulario de inscrición para as familias.

Para realización do campamento, é necesario a inscrición de media /día 15 nenos e nena.

Horario de 8h a 16.h. *

Xuño 24 ou 28:

 • 70€
 • Irmán: 126€
 • ANPA: 60€
 • Irman ANPA: 110€

5 SEMANAS:

 • 240€
 • Irmán 468€
 • ANPA: 204€
 • Irmán ANPA: 360€

4 SEMANAS:

 • 195€
 • Irmán: 380€
 • ANPA: 166€
 • Irmán ANPA: 300€

3 SEMANAS:

 • 170€
 • Irmán: 330€
 • ANPA: 145€
 • Irmán ANPA: 263€

2 SEMANAS:

 • 110€
 • Irmán: 214€
 • ANPA: 94€
 • Irmán ANPA: 170€

1 SEMANA:

 • 70€
 • Irmán: 126€
 • ANPA: 60€
 • Irmán ANPA: 110€

Día solto:

 • 18€

As semanas de inscrición son todas de LUNS A VENRES:

se a estancia non está reflectida nos prezos ou ten dúbidas para o ingreso, rogamos comuníquenolo antes de realizala e dirémoslle o importe exacto para o pago.
A non asistencia non está exento de pago, polo que vos pedimos comunicación coa empresa para calquera cambio, nas inscricións e poder xestionar adecuadamente cada caso.

ENVÍO XUSTIFICANTE DE PAGO AO CORREO campamento6donadal@tatarina.es
Sen envío do devandito xustificante figuraranos como non pago
Número de cuenta: (se enviará no caso de ser os selecionados) Titular Sonia Paz concepto nombre completo niño/a

Monitores, materiais, desprazamentos, impostos e SS ademais dos seguros de RC e de accidentes persoais dos nenos e nenas asistentes ao campamento. Ademais de que todos os monitores irán identificados e uniformados.

* Xestión de reservas, pagos e autorizacións por parte de TATARINA
Seguro de Responsabilidade civil por parte da empresa que cobre todas as actividades realizadas tanto dentro como fóra da escola.

Polo voso agradecemento na asistencia do campamento, obsequiarase por parte de tatarina, un bono de 4h por neno, para asistir as tardes do curso para xogar connosco nas nosas instalacións, ese bono pode ser compartido.

 

Enlace formulario: https://forms.gle/pMmSZpdVJjriUg4V6