Campamento Rocío


As inscricións e todas as dúbidas, serán atendidas de forma persoal por monitoras e a coordinadora do campamento, cun correo directo ou nun número de teléfono.

DETALLES CAMPAMENTO

HORARIO DE 7.45 A 16h.
– Chegada grupo matinal ata 9.30h.
– Inicio actividades 9.30 a 14h.
– Servizo recollida e fiambreira ata 16h

Data: 24 XUÑO (ÚLTIMO DÍA LECTIVO) ata final de xullo. Con posibilidad de más período de tiempo si se consigue el mínimo de niños y niñas para su realización.

Monitores e monitoras, con experiencia non só na nosa empresa, senón no mundo do lecer infantil, con titulacións en lecer e tempo libre á vez de titulacións en distintas disciplinas en ámbito de educación, e especialidades.

Cun cronograma semanal, levaremos a cabo dinámicas variadas, diferentes coa semana e a súa temática, e desenvolvendo entre todos escearios distintos con relación á temática.
Cada grupo (segundo idade) contará cos seus monitores, con ese fío condutor e en relación cos demais grupos realizaranse as súas propias dinámicas, xogos e obradoiros.
Os espazos que necesitaremos, zona interior, e exterior, baño en ambalas zoas ou preto dos dous espazos, para poder facer dinámicas de movemento e separación de grupos por ter o volume de nenos que se teñen na solicitude.

TEMÁTICA, anos 90! : Distintas disciplinas, musica, personaxes, debuxos e xogos populares, os de sempre que nos fixeron a todos moi felices. Todas as semanas teremos uns debuxos como protagonistas e mostraremos e xogaremos coma eles, tamén faremos,cociña, baile, deportes, gyncanas…

O material que se utiliza, sempre que se poida será co pensamento ecolóxico de Reciclar e Reutilizar. Saidas cercanas, por Bouzas andando xa que a situación do centro permite facer varias saídas próximas.

Seguimos moi implicadas en temas de igualdade, e sempre teremos actividades de perspectiva de xénero para todos os grupos.

TARIFA SEN LIMITACIÓN HORARIA, para poder facilitar os horarios das familias, poden achegarse no horario que necesiten, sen tarifas adicionais, o igual que poden facer uso da fiambreira e recollida en horarios distintos os que soen facer, sen ter que avisar o pagar por ese tempo. Se facilita así os imprevistos, os cambios nas rutinas tanto ampliando coma recortando, durante a estancia no campamento. Todo aviso para tranquilizar ou avisar os nenos pódese facer con app TOKAPP e as monitoras responden de forma inmediata.

ESPAZOS DO CAMPAMENTO
Os espazos que usaremos para o desenvolvemento correcto do campamento, son espazos distintos para os grupos de distintas idades serían:
-Pavillón cuberto ou zona cuberta para xogos e chegada (cedo)
-Zona de xogos exterior para xogos, talleres e festas.
-Aula comedor para o servizo de comedor

Materiais para o desenvolvemento das actividades.
Materiais para a realización de talleres.
Seguros sociais, impostos, seguros de responsabilidade civil., seguro de accidentes persoais para todos os nenos e nenas.

Monitores con experiencia e debidamente uniformados para ser localizados en todo momento polos nenos. Detalle programación . Autorizacións, permisos e protección datos facilitadas por nós ás familias. Envío do formulario de inscrición para as familias.

Horario de 7.45 h a 16.h. *

5 SEMANAS:

 • 250€
 • Irmán 485€
 • ANPA: 245€
 • Irmán ANPA: 465€

4 SEMANAS:

 • 200€
 • Irmán: 395€
 • ANPA: 190€
 • Irmán ANPA: 365€

3 SEMANAS:

 • 177€
 • Irmán: 340€
 • ANPA: 170€
 • Irmán ANPA: 325€

2 SEMANAS:

 • 117€
 • Irmán: 220€
 • ANPA: 110€
 • Irmán ANPA: 210€

1 SEMANA:

 • 72€
 • Irmán: 135€
 • ANPA: 65€
 • Irmán ANPA: 125€

Día solto:

 • 18€
 • ANPA: 16€

Pódese facer socio do anpa, antes do campamento e disfrutar dos descontos , o anpa organiza e traballa para o ben do centro e favorece actividades de conciliación e de enriquecemento do curriculum escolar e actividades familiares do centro.

As semanas de inscrición son todas de LUNS A VENRES
Se a estancia non está reflectida nos prezos ou ten dúbidas para o ingreso, rogamos comuníquenolo antes de realizala e dirémoslle o importe exacto para o pago.
A non asistencia non está exento de pago, polo que vos pedimos comunicación coa empresa para calquera cambio, nas inscricións e poder xestionar adecuadamente cada caso.
Una vez feita a inscripción por formulario, envíase un correo de resposta por tatarina, e cando se asegure a realización do campamento, vólvese a por en contacto coas familias para proceder o pago das estancias.

ENVÍO XUSTIFICANTE DE PAGO AO CORREO camparocio@tatarina,es.
Sen envío do devandito xustificante figuraranos como non pago
Número de cuenta: ES56 2080 5016 0830 4005 0978
Titular Sonia Paz concepto nombre completo niño/a CAMPAMENTO ROCIO

Monitores, materiais, desprazamentos, impostos e SS ademais dos seguros de RC e de accidentes persoais dos nenos e nenas asistentes ao campamento. Ademais de que todos os monitores irán identificados e uniformados.

* Xestión de reservas, pagos e autorizacións por parte de TATARINA
Seguro de Responsabilidade civil por parte da empresa que cobre todas as actividades realizadas tanto dentro como fóra da escola.

Polo voso agradecemento na asistencia do campamento, obsequiarase por parte de tatarina, un bono de 40€ por neno, para gastar en aniversarios, tardes de xogos ou campamentos durante o curso 24-25 (nadal, entroido, semana santa).

 

Enlace formulario: https://forms.gle/in7kpaMSgdSfemDz9